Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, afgekort RUP, geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het RUP legt voor de percelen die in het plan opgenomen zijn onder meer het volgende vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet gebouwd mag worden en welke bouwvoorschriften dan van toepassing zijn;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Er kunnen op 3 niveau's ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt, nl. op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau.

;