Sneeuw-speelstraat

Sneeuw-speelstraat

In de Kerst- en of Krokusvakantie kan je je straat bij een sneeuwtapijt laten omtoveren tot het favoriete witte speelterrein van de kinderen.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de sneeuw- speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer veilige speelruimte.
 • zorgt ervoor dat de buurtbewoners de stoep sneeuwvrij houdt om de veilige doorgang van dienstverleners en minder mobiele buurtbewoners te verzekeren.
 • kan de straat enkel afzetten bij een effectief sneeuwtapijt tijdens aangevraagde vakantie en dit van 10 - 18 uur.

Een straat komt in aanmerking als sneeuw-speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • 2/3 van de bewoners akkoord gaan om een sneeuw-speelstraat in te richten
 • er geen handelszaken in de straat zijn
 • de straat niet in een strooironde ligt (check op het stratenplan de strooiroutes, onderaan links de optie 'strooiroutes' aanklikken)

Je kan voor maximum zeven opeenvolgende dagen je straat laten afsluiten als speelstraat.

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen?
Indien je in je straat een sneeuw-speelstraat wil inrichten, stuur je het digitale formulier uiterlijk 6 weken voor de gevraagde (eerste) vakantie door. Je mag in 1 aanvraag zowel de Kerst – als krokusvakantie aanvragen.

Afhandeling
De gemeente stelt een politiereglement op en levert de nodige signalisatie: nadarhekken en verkeersborden die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op de nadarafsluiting hangt het bord 'rijden verboden', met een onderbord 'speelstraat' en de speeluren (10 tot 18 uur).
Enkel wanneer er tijdens de aangevraagde vakantie een wit sneeuwtapijt ligt, mag de buurtverantwoordelijke de straat afsluiten met de geleverde signalisatie van 10-18 uur.
De buurtverantwoordelijke stuurt de dag van de effectieve afsluiting een mail naar vrijetijd@gemeentepelt.be en hij meldt wanneer de straat terug open gezet wordt.

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975).

Meer info:
Heb je na het invullen van het formulier nog vragen? Neem dan contact op met de vrijetijdsbalie.

;