Speelstraat

In de paas- of zomervakantie kan je je straat maximum een week om toveren tot het favoriete speelterrein van de kinderen en een gezellige ontmoetingsplaats voor volwassenen.
 

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

  • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
  • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
  • 2/3 van de bewoners akkoord gaan om een speelstraat in te richten

Je kan voor maximum zeven opeenvolgende dagen je straat laten afsluiten als speelstraat.

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen?

Indien je in je straat een speelstraat wil inrichten, stuur je het digitale formulier uiterlijk op 15 februari (paasvakantie) of uiterlijk op 15 mei (zomervakantie) door. Op datzelfde formulier kan je meteen ook een aanvraag doen voor een buurtcheque.

Afhandeling

De gemeente stelt een politiereglement op en levert de nodige signalisatie: nadarhekken en verkeersborden die de straat zo goed mogelijk afsluiten. Op de nadarafsluiting hangt het bord 'rijden verboden', met een onderbord 'speelstraat' en de speeluren (10 tot 22 uur).


 

Kostprijs

Gratis

Regelgeving

Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen zijn terug te vinden in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975).

Wat meebrengen?

Aanvraagformulier met bewonersenquête

;