Wensbeeld voor Holheide

Kwaliteit rustige woonomgeving behouden

Ondanks de vrij geïsoleerde ligging van Holheide en het feit dat er geen grotere verkavelingsprojecten meer mogelijk zijn, beschikt het dorp over belangrijke kwaliteiten die moeten behouden blijven. Juist deze geïsoleerde ligging garandeert immers de rustige woonomgeving en de open ruimte buffers rond het dorp zorgen voor de leefbaarheid ervan. Dit betekent niet dat er niets meer moet veranderen in het dorp en dat alles behouden moet blijven maar wel dat de beperkingen van het dorp qua ligging en grootte net als kwaliteiten moeten worden aangezien.

Herinrichting dorpshart en aanleg trage wegen

Binnen die context is het gewenst om het dorp verdere kwaliteitsimpulsen te geven door bijvoorbeeld in te zetten op een herinrichting van het bestaand dorpshart waarbij onder andere de publieke ruimte beter wordt aangelegd en de verbindingen van het dorp met zijn omgeving via trage wegen worden verbeterd. Hierdoor zal het dorpshart een kwaliteitsvolle entree vormen voor zowel Bosland als het dorp. Ook zal het groen karakter van de omliggende open ruimte en bossen verder worden doorgetrokken doorheen het dorp.

Verder naar concrete acties Holheide

;