Adreswijziging minderjarige kinderen

Als een minderjarige (minder dan 18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak van de rechtbank is over de verblijfsregeling van het kind.

Voor wie

Minderjarige kinderen

Voorwaarden

Je kan je verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Wat moet ik doen?

STAP 1: aangifte

Om een adreswijziging voor minderjarige kinderen door te geven, doe dit online of maak hiervoor een afspraak met de burgerbalie, telefonisch via 011 94 94 94 of via de knop op deze pagina.

Om een adreswijziging door te geven van je minderjarig kind(eren) zijn er twee mogelijkheden:

  • Wanneer beide ouders samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het dat een van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder.
    De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om indien nodig een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.

STAP 2: inschrijving

Binnen de 15 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de nieuwe verblijfplaats. Daarna wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.

STAP 3: aanpassen van de nodige documenten

Vanaf 2 werkdagen na deze controle kan je een afspraak maken bij de burgerbalie om je identiteitskaart of kids-id aan te laten passen. Denk er zeker aan je pincode mee te brengen.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Kids-ID, identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
  • Het wederzijds akkoord van de ouders
  • Vonnis rechtbank over de verblijfsregeling, indien hierover een uitspraak is
  • Notariële akte.
;