Adreswijziging minderjarige kinderen

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Als een minderjarige (minder dan 18 jaar) verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over de verblijfsregeling van het kind.

Voor wie

Minderjarige kinderen

Wat moet ik doen?

STAP 1: aangifte

Om een adreswijziging voor minderjarige kinderen door te geven moet je een afspraak maken.

Maak een afspraak - adreswijziging voor woonstcontrole

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Wanneer beide ouders samenleven volstaat het indien één van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag.
  • Wanneer beide ouders niet samenleven volstaat het dat een van hen de niet-ontvoogde minderjarige vergezelt bij de aangifte van de overbrenging van zijn hoofdverblijfplaats, op voorwaarde dat deze ouder niet is ontzet uit het ouderlijk gezag en dat er geen gerechtelijke uitspraak bestaat waarbij het ouderlijk gezag exclusief wordt toegewezen aan de andere ouder.
    De gemeente moet de andere ouder in kennis stellen van de aangifte van de overbrenging van de hoofdverblijfplaats van de minderjarige. Deze ouder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst om indien nodig een afschrift voor te leggen van de gerechtelijke uitspraak.


STAP 2: inschrijving

Binnen de 15 dagen na de aangifte wordt er een onderzoek ingesteld naar de nieuwe verblijfplaats. Daarna wordt de minderjarige op het nieuwe adres ingeschreven. De datum van inschrijving is de datum van aangifte.


STAP 3: aanpassen van de nodige documenten

Vanaf 2 werkdagen na deze controle kan je je aanbieden bij de burgerbalie om je identiteitskaart aan te laten passen. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. Vergeet zeker je pincode niet.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Vonnis over de verblijfsregeling, indien hierover een uitspraak is