Afschrift erkenningsakte

Een erkenningsakte bevat alle gegevens over de erkenning van een kind.

Voor wie

Alle inwoners van Pelt waarvan in België een akte is opgesteld, kunnen een afschrift of een uittreksel van die akte verkrijgen bij het gemeentebestuur van Pelt.

Een afschrift kan opgevraagd worden door:

  • de betrokkenen zelf;
  • grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling, ...).

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de erkenningsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart, adres en telefoonnummer.
  • via 'Mijn burgerprofiel'

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis