Afschrift erkenningsakte

Een erkenningsakte bevat alle gegevens over de erkenning van een kind in Pelt.

Voor wie

Alle personen waarvan in Neerpelt, Overpelt en/of Pelt een akte is opgesteld, kunnen een afschrift of een uittreksel van die akte verkrijgen bij het gemeentebestuur van Pelt.

Een afschrift kan opgevraagd worden door:

  • de betrokkenen zelf;
  • grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling, ...).

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de erkenningsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • aan de burgerbalie. Hiervoor moet je geen afspraak maken.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart