Afschrift erkenningsakte

Een erkenningsakte bevat alle gegevens over de erkenning van een kind.

Voor wie

Alle inwoners van Pelt waarvan in België een akte is opgesteld, kunnen een afschrift of een uittreksel van die akte verkrijgen bij het gemeentebestuur van Pelt.

Een afschrift kan opgevraagd worden door:

  • de betrokkenen zelf;
  • grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling, ...).

Voorwaarden

 

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift uit de erkenningsakte op volgende manieren verkrijgen: 

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of vreemdelingenkaart, adres en telefoonnummer.

Kostprijs

gratis