Afschrift overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat alle gegevens omtrent een overlijden van een persoon in Neerpelt, Overpelt of Pelt.

Voorwaarden

Een overlijdensakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in Neerpelt, Overpelt of Pelt overleden is.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de overlijdensakte op volgende manieren verkrijgen:

  • online;
  • bij de burgerbalie.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfskaart