Afschrift overlijdensakte

Een overlijdensakte bevat alle gegevens omtrent een overlijden van een persoon in België.

Voor wie

Een afschrift of een uittreksel met afstamming kunnen opgevraagd worden door:

  • grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen van de overledene;
  • een bijzondere gemachtigde (advocaat, deurwaarder, notaris, privé-instelling, ...).
  • een uittreksel zonder afstamming kan door iedereen aangevraagd worden.

Voorwaarden

Een overlijdensakte kan alleen afgeleverd worden indien de persoon in België overleden is.

Wat moet ik doen?

Je kan een afschrift of uittreksel uit de overlijdensakte op volgende manieren verkrijgen:

  • online;
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.

Kostprijs

gratis