Attest van Belgische nationaliteit

Een attest van Belgische nationaliteit is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Voor wie

Iedere inwoner met Belgische nationaliteit die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Pelt.

Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een nationaliteitsbewijs tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest aanvragen:

  • online
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.
  • via 'Mijn burgerprofiel'

Kostprijs

gratis