Attest van Belgische nationaliteit

Een attest van nationaliteit is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Voor wie

Iedere inwoner met Belgische nationaliteit die ingeschreven is in het bevolkingsregister van Pelt.

Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een nationaliteitsbewijs tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest aanvragen:

  • online;
  • bij de burgerbalie. Hiervoor heb je geen afspraak nodig.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Identiteitskaart