Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst/attest van inschrijving) is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn of haar adres in de gemeente.

Er zijn drie soorten attesten:

  • attest van hoofdverblijfplaats vermeldt het huidig domicilieadres in onze gemeente en je burgerlijke staat.
  • attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente vermeldt ook je historiek van alle domicilieadressen binnen onze gemeente.
  • attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten onze gemeente.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in het bevolkings- en vreemdelingenregister van Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats op volgende manieren verkrijgen:

  • online
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud: foto of kopie van identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer;
  • via 'Mijn dossier';
  • via 'Mijn burgerprofiel'.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

gratis