Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst/attest van inschrijving) is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn of haar adres in de gemeente.

Er zijn drie soorten attesten:

 • Attest van hoofdverblijfplaats vermeldt het huidig domicilieadres in onze gemeente en je burgerlijke staat.
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente vermeldt ook je historiek van alle domicilieadressen binnen onze gemeente.
 • Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten onze gemeente.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in het bevolkings- en vreemdelingenregister van Pelt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot je zelf aanvragen:

 • Jezelf
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
 • Een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart, EVK-kaart of verblijfsdocument (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats op volgende manieren verkrijgen:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen. In bepaalde gevallen kunnen advocaten, notarissen, … wel een online aanvraag indienen mits vermelding van de wettelijke basis. Het gemeentebestuur zal op basis hiervan beslissen of het al dan niet kan worden afgeleverd.

De elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kan je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Kostprijs

Gratis

Wat meebrengen?

Als je het attest zelf ophaalt:

 • Je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • Een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
 • Je eigen identiteitskaart, verblijfsvergunning of paspoort
;