Attest van hoofdverblijfplaats (bewijs van woonst)

Het attest van hoofdverblijfplaats (attest van woonst) is een attest dat bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn of haar adres in de gemeente.

Er zijn drie soorten attesten:

  • attest van hoofdverblijfplaats vermeldt het huidig domicilieadres in onze gemeente en je burgerlijke staat.
  • attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente vermeldt ook je historiek van alle domicilieadressen binnen onze gemeente.
  • attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten onze gemeente.

Voor wie

Iedere inwoner die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Pelt.

Wat moet ik doen?

Je kan het attest van hoofdverblijfplaats op volgende manieren verkrijgen:

  • online
  • per mail naar balie@gemeentepelt.be met volgende inhoud : foto of kopie van identiteitskaart of verblijfsdocument, adres en telefoonnummer.

Kostprijs

gratis