GAS-reglementering

Het reglement op de gemeentelijke administratieve gasboete – de GAS-codex – legt de gedragingen vast die bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Het gaat om allerlei gedrag in de publieke ruimte dat de levenskwaliteit van andere mensen beperkt of verstoort (lawaaihinder, sluikstorten, vernielingen aanbrengen, anderen lastig vallen, …). 

Deze dikwijls kleine gevallen van overlast worden vaak niet behandeld door het parket. Ze blijven daardoor onbestraft. De GAS-reglementering laat de gemeente toe om zelf optreden. Overtredingen kunnen vastgesteld worden door de politie en door een eventueel speciaal daarvoor aangestelde ambtenaar.

Een gezamenlijke provinciale sanctionerende ambtenaar spreekt zich uit over eventuele sancties.

Iedereen wil een fijne en nette gemeente waarin het aangenaam vertoeven is. De gemeente moet daarom waken over de openbare orde (rust, veiligheid, gezondheid en netheid). De GAS-reglementering geeft de gemeente daarbij een instrument om sneller te reageren op problemen van lokale overlast.

;