Grofvuil

Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is, en te groot/zwaar is voor de huisvuilzak.

Wat is grofvuil?

Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet herbruikbaar is, en te groot/zwaar is voor de huisvuilzak. Het grofafval is meestal samengesteld uit verschillende materialen.

Voorbeelden van grofvuil zijn: groot en niet-herbruikbaar speelgoed, glaswol en isolatiemateriaal, matten en tapijten, vloerbekleding (bv. linoleum,...), sofa en zetel, meubels van gemengde samenstelling, zwembad,...

Wat is geen grofvuil?
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, recycleerbare materialen (PMD, glas, papier of karton,...), asbesthoudend materiaal, stookolietank, spoorwegbielzen, bouw- en sloopafval (wc, lavabo, stenen bloempotten, gipskarton,...), klein gevaarlijk afval (verfresten en -potten, frituurvet en -olie,...), houtafval, afval van gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past.

Voor wie

Inwoners van Pelt.

Voorwaarden

  • Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar aan de straat na zonsondergang de avond voordien of vóór 06.00 uur 's ochtends op de dag van de ophaling.
  • Bied niet meer grofvuil aan dan je aangevraagd hebt.
  • Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.

Wat moet ik doen?

Breng het grofvuil naar het recyclagepark.

Of

Vraag een grofvuilophaling aan huis aan. 

Wil je dat het grofvuil aan huis wordt opgehaald?

Maak dan op voorhand een inschatting van de hoeveelheid die je wil meegeven. Je kan per ophaling maximum 4 m³ grofvuil buiten plaatsen. Let wel op, de ophalers hebben te allen tijden het laatste woord: zij schatten op de dag van de ophaling de hoeveelheden in. 

De maandelijkse data voor de ophaling van grofvuil staan in het afvalboekje en op de website van Limburg.net.

De aanvraag kan op volgende manier gebeuren:

Kostprijs

Tot 2 m³ grofafval: € 20

Tussen 2 m³ en 4 m³ grofafval : € 40 

Regelgeving

https://www.limburg.net

;