Kleinmolen

Deze watermolen op de Dommel deed in het begin van de zestiende eeuw een tijd dienst als volmolen. Dat is een molen die gebruikt wordt om stoffen als wol te bewerken, het zogenaamde ‘vollen’. Hij was in handen van de abdij van Floreffe van 1259 tot 1797, tijdens de Franse Revolutie.

Toen werd de Kleinmolen, net als de andere abdijbezittingen, publiek verkocht. De molen bleef in werking tot 1978. De laatste molenaar was Theodoor Bleukx. 

;