KMO-zone Heikesveld

De gemeente Pelt wil ondernemers de kans geven zich verder te ontplooien in Pelt. KMO-zone Heikesveld biedt kleine en middelgrote ondernemingen een thuisbasis voor hun projecten.

Het bedrijventerrein Heikesveld is centraal gelegen en biedt een makkelijke verbinding naar omliggende gemeentes, leveranciers en klanten.

Het gemeentebestuur realiseerde op Heikesveld een ambachtelijke zone waarbij in de tweede fase kmo-gronden gecreëerd werden met een met een totale oppervlakte van 04ha80a.

Voor wie

Kleine en middelgrote ondernemingen

Voorwaarden

De evaluatiecriteria worden bepaald op basis van de in het RUP Lillerheide uitgedrukte gewenste ontwikkeling. Criteria zijn o.a. architecturaal voorkomen, hinderlijkheid naar belendende gebieden, aard en omvang van tewerkstelling en boekhoudkundige gegevens.

Wat moet ik doen?

Je vult de vestigingsaanvraag in en mailt deze naar lokale.economie@gemeentepelt.be

Heb je concrete vragen of heb je interesse in het bouwen van een onderneming op een van de KMO-zones, dan kan je ook contact opnemen met lokale.economie@gemeentepelt.be

Kostprijs

Forfait 32 000 euro + 43 euro/m²

Afhandeling

De toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op basis van de vestigingsaanvraag, het evaluatiegesprek en een verdeelplan.