Kort Verblijf voor Europeanen / niet-Europeanen

Een niet-EU burger ontvangt een aankomstverklaring of 'bijlage 3' wanneer hij voor een korte periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft in het kader van toerisme, zaken, familiebezoek. 

Voor een EU-burger is dit een gelijkaardig document: een melding van aanwezigheid 'bijlage 3ter'. 

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt voor niet EU-burgers berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het nationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen. 

Voor wie

De documenten zijn bestemd voor buitenlanders, die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres verblijven.

Wat moet ik doen?

De buitenlander moet na aankomst in ons land een aankomstverklaring/melding van aanwezigheid afhalen in de stad of gemeente waar hij verblijft.  Stuur een mail naar vreemdelingen@gemeentepelt.be met een kopie van het paspoort van de persoon die toekomt, en ook de gegevens van de persoon waar hij/zij gaat verblijven en een telefoonnummer.  De dienst vreemdelingenzaken neemt contact met je op om een afspraak te maken om de aankomstverklaring in orde te brengen.

Bij vertrek brengt een familielid de ‘bijlage 3’ of ‘bijlage 3ter’ terug binnen bij de burgerbalie.  De wijkagent komt een adrescontrole uitvoeren om het vertrek te bevestigen.

Kostprijs

gratis

Wat meebrengen?

• Nationaal paspoort
• 1 pasfoto (enkel voor de niet-EU burger)