Ruimte voor voetgangers en fietsers

Met het project 'Ruimte voor voetgangers en fietsers' organiseert de gemeente meedenkavonden over meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de dorpskernen. 

Dat project wil de veiligheid en leefkwaliteit voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen verbeteren. Het gaat niet om ingrepen met grote werken, maar om verbeteracties die op eerder korte termijn ingevoerd kunnen worden. De ingrepen worden samen met de wijk- en dorpsbewoners uitgewerkt. Voor elke dorpskern begint alles met een meedenkavond waarbij iedereen mee vorm kan geven aan de maatregelen.

Intussen kwamen Pelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille al aan de beurt. De voorstellen van de bewoners werden concreet uitgevoerd. 

Voor de andere dorpskernen van Pelt worden in de komende maanden ook nog meedenkavonden georganiseerd. Via de pers en sociale media krijgt elke Peltenaar een uitnodiging om te komen meedenken.

Wil je de voortgang van dit project opvolgen, dan kun je terecht op deze pagina.

;