Sociale huurwoningen (Kempisch tehuis)

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest aan personen met een bescheiden inkomen

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of fysieke toestand.

In Pelt worden sociale woningen verhuurd door Kempisch Tehuis.

Voorwaarden

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar geleden bedraagt niet meer dan een vastgestelde grens. Deze wordt regelmatig geïndexeerd.
  • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
  • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
  • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verpicht een inburgeringstraject volgen.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wat moet ik doen?

Je kan je rechtstreeks richten tot het Kempisch Tehuis (https://www.kempischtehuis.be/maak-een-afspraak) of een afspraak maken bij het OCMW.

De zitdag door een medewerker van het Kempisch Tehuis is enkel op afspraak en zal maandelijks plaatsvinden in het gemeentehuis van Pelt op de eerste dinsdag van de maand van 09.00 uur tot 12.00 uur. Indien de eerste dinsdag een feestdag is, zal de zitdag doorgaan op de tweede dinsdag van de maand.

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan je wachttijd sterk variëren.

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Kostprijs

De begeleiding bij de inschrijving is gratis.

De huurprijs die je uiteindelijk zal betalen is afhankelijk van je inkomen.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot de reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

;