Tijdlijn en openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

Nu de voorlopige vaststelling op de gemeenteraad van 30 maart goedgekeurd is, kan het openbaar onderzoek starten. Dat onderzoek loopt van maandag 24 april tot en met maandag 24 juli.

De bekendmaking vind je op deze pagina op de website.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dit moet altijd gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Je kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief. 

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Tijdens de gemeentelijke commissie die na de zomervakantie gepland is, worden alle opmerkingen en bezwaren die binnenkwamen tijdens het openbaar onderzoek bekeken. 

Op basis daarvan formuleert de commissie een advies aan de gemeenteraad.

Definitieve goedkeuring

Tijdens één van de laatste gemeenteraden van 2023 - de exacte timing is nog niet gekend - ligt het plan voor om definitief goedgekeurd te worden. Eenmaal die laatste stap genomen is, zal Peltorama 2050 dé leidraad worden voor alle beslissingen inzake ruimtelijke ordening de komende decennia. 

Terug naar de startpagina

;