Tijdlijn en openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van maandag 24 april tot en met maandag 24 juli.

Tijdens het openbaar onderzoek kon iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. 

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO)

Tijdens de gemeentelijke commissie die plaatsvond in de zomer werden alle opmerkingen en bezwaren die binnenkwamen tijdens het openbaar onderzoek bekeken. 

Op basis daarvan formuleerde de commissie een advies aan de gemeenteraad.

Definitieve goedkeuring

Op 30 november 2023 werd het plan definitief vastgesteld. Nu deze laatste stap genomen is, wordt Peltorama 2050 dé leidraad voor alle beslissingen inzake ruimtelijke ordening de komende decennia. 

Terug naar de startpagina

;