Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

UPDATE CORONA: de dienstverlening in de gemeentehuizen blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. Heb je toch dringend iets nodig? Maak geen online afspraak maar bel ons eerst even op 011 94 94 94. We proberen je telefonisch verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Vraag je tijdelijk terras aan

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als je je terras permanent wilt opstellen, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

Vraag online een terrasvergunning aan en voeg er volgende zaken toe:

  • een tekening van de geplande constructie met minstens:de schaal en de noordpijl;
  • de weg waaraan het goed paalt met vermelding van de naam van die weg;
  • het bovenaanzicht van de geplande werken, met vermelding van de belangrijkste afmetingen, de te gebruiken materialen en kleuren, en met de aanduiding van de bestaande relevante elementen op het openbaar domein (hoogstammige bomen, verhardingen, parkeervakken verlichtingspalen, verkeersborden, enz.), weer te geven tot op minstens twee meter rond de geplande constructie;
  • de voor- en zijaanzichten met vermelding van de belangrijkste hoogtematen en de te gebruiken materialen en kleuren;
  • Kleurenfoto van de gevel waar het terras komt te liggen
  • Kleurenfoto van het te gebruiken meubilair (stoelen, tafels, parasols, schermen, omheining)
  • Kopie verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Voor meer informatie kom je even langs bij de omgevingsbalie. Je maakt hiervoor een afspraak.

Regelgeving

Het reglement ingebruikneming openbaar domein (Gemeenteraad Overpelt 29 maart 2012) is van toepassing op het grondgebied van Overpelt.

Op het grondgebied van Neerpelt is er geen reglement voor terrassen. Er zijn mogelijk richtlijnen opgenomen in de geldende stedenbouwkundige voorschriften.