Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een terras.

Er zijn twee soorten aanvragen:

  • een tijdelijk zomerterras, voor de periode voor de periode van 15 maart tot en met 31 oktober en dit voor een periode van maximum 5 jaar.
  • een all-seasonsterras, dat je dus permanent kan laten staan. Deze vergunning blijft geldifg voor de duur van max. 10 jaar.

Wat moet ik doen?

Tijdelijk zomerterras

Je vraagt online een terrasvergunning aan en voegt er volgende zaken toe:

  • een tekening van de geplande constructie met minstens:de schaal en de noordpijl;
  • de weg waaraan het goed paalt met vermelding van de naam van die weg;
  • het bovenaanzicht van de geplande werken, met vermelding van de belangrijkste afmetingen, de te gebruiken materialen en kleuren, en met de aanduiding van de bestaande relevante elementen op het openbaar domein (hoogstammige bomen, verhardingen, parkeervakken verlichtingspalen, verkeersborden, enz.), weer te geven tot op minstens twee meter rond de geplande constructie;
  • de voor- en zijaanzichten met vermelding van de belangrijkste hoogtematen en de te gebruiken materialen en kleuren;
  • Kleurenfoto van de gevel waar het terras komt te liggen
  • Kleurenfoto van het te gebruiken meubilair (stoelen, tafels, parasols, schermen, omheining)
  • Kopie verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

All-seasonsterras

Indien je je terras permanent wil opstellen, heb je een omgevingsvergunning nodig.Voor een all seasons terras met een oppervlakte van meer dan 40m2 en/of een kroonlijsthoogte van meer dan 3 meter moet je een dossier indienen met medewerking van een architect.

Een dossier voor een all-seasonsterras dien je in via het Omgevingsloket. Voor meer info kan je steeds terecht bij de Omgevingsbalie (011 94 94 79)

;