Visum om naar België te komen

Als je als buitenlander naar België wilt komen, dan heb je mogelijk een visum nodig. Je kan controleren of je een visum nodig hebt op volgende website. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt aangebracht op het consulaat of de ambassade. Het geeft de toestemming gedurende een bepaalde periode in België te verblijven of erdoorheen te reizen.

Er bestaan verschillende soorten visa. Bij jouw aanvraag op de ambassade of het consulaat zal men jou direct meedelen welk type visum je nodig hebt.

Wat moet ik doen?

Een visum moet je persoonlijk aanvragen bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Als er in het land waar je woont, geen Belgische ambassade of consulaat is, dan moet je je wenden tot de Belgische ambassade die bevoegd is voor jouw land. Meestal is dat in een van de buurlanden.

In een persoonlijk gesprek zal je moeten motiveren waarom je naar België wilt komen.

De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van

  • je nationaliteit;
  • de duur van jouw verblijf;
  • en het doel van jouw verblijf in België.

Voor onderdanen van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt een soepelere procedure. Voor hen volstaat meestal een identiteitskaart of een paspoort.

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over visum voor België. Je kan ook altijd informatie vragen bij de plaatselijke Belgische ambassade of het consulaat.

 

;