Wettiging handtekening

De wettiging van een handtekening is de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document. Het zegt niets over de inhoud van het document.

Documenten die bedoeld zijn voor gebruik in het buitenland worden voor legalisatie ondertekend door de burgemeester of een lid van het schepencollege. Deze handtekeningen kunnen door de FOD Buitenlandse Zaken worden herkend en gecontroleerd.

Wat moet ik doen?

Voor de wettiging van een handtekening kom je langs tijdens de openingsuren van het gemeentehuis Oude Markt. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of verblijfskaart
  • Document waarop de handtekening gewettigd moet worden