Wettiging handtekening

De wettiging van een handtekening is de procedure waarbij een ambtenaar de echtheid bevestigt van een handtekening of van handtekeningen op een document. Het zegt niets over de inhoud van het document.

Documenten die bedoeld zijn voor gebruik in het buitenland worden voor legalisatie ondertekend door de burgemeester of een lid van het schepencollege. Deze handtekeningen kunnen door de FOD Buitenlandse Zaken worden herkend en gecontroleerd.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Wat moet ik doen?

De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.

Voor de wettiging van een handtekening maak je een afspraak.

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Voor Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of verblijfsdocument
  • Document waarop de handtekening gewettigd moet worden
;