AMBITIE 4: performante groenblauwe netwerken

De nabijheid van groene of open ruimte is een belangrijk element voor een duurzame levenskwaliteit. Niet alleen de grote open ruimte gebieden en beekvalleien die de kernen omarmen spelen hier een rol, maar ook de kleine groene ruimten en grachten binnen de bebouwde ruimte. Deze groenblauwe structuren staan steeds meer onder druk door de toenemende bebouwing. De waterlopen vormen een leidraad in een geïntegreerde ontwikkeling van zowel centrum Pelt als in het verbinden van centrum Pelt met de omgeving. Om een duurzame levenskwaliteit te verzekeren en uitdagingen zoals de afname van de biodiversiteit of impact van klimaatverandering tegen te gaan, investeert de gemeente in haar groenblauwe structuren. Die investering zien wij op twee niveaus.

Voor bouwaanvragen, projecten, inrichtingsstudies, masterplannen enz. is het integreren
van groenblauwe structuren in Pelt net zo evident als bouwhoogte of materiaalgebruik.
Groenblauwe structuren vormen geen sluitstuk maar een volwaardig onderdeel van
iedere ruimtelijke ontwikkeling.

Binnen de open ruimte en de strategie voor centrum Pelt en de dorpen definiëren wij
groene en blauwe netwerken die wij versterken.

;