AMBITIE 5: publieke inclusieve ruimten voor ontmoeting

Publieke ruimte is een breed begrip. Het gaat niet alleen om pleinen of parken. Ook
straten, bossen, informele recreatieve plekken en andere plaatsen waar mensen elkaar
ontmoeten, kunnen als publieke ruimte worden beschouwd. Het belang van de publieke
ruimte kan moeilijk worden overschat, de publieke ruimte zorgt namelijk voor sociale
ontmoeting en vormt het bindmiddel van een dorp of buurt. Sociale ontmoeting is een
belangrijk ingrediënt van levenskwaliteit. Ruimte voor ontmoeten faciliteren staat centraal
in de organisatie van de publieke ruimte. Daarnaast kan de publieke ruimte bijdragen aan
de fysieke en mentale kwaliteit van de gebruikers. Zij kan aanzetten tot beweging, geeft
(vaak letterlijk) ademruimte aan buurtbewoners en kan helpen om tot rust te komen en
te ontspannen. Pelt heeft de ambitie om kwalitatieve publieke ruimte te
voorzien binnen ieder bereik.

Daarnaast vormt de publieke ruimte ook een belangrijke drager of actieveld voor het
realiseren van de doelstellingen voor het versterken van groenblauwe structuren
en het werken aan een klimaatrobuust Pelt. De publieke ruimten zijn namelijk vaak
verhard en gericht op de wagen. De gemeente zet daarom in op de herwaardering
van deze bestaande versteende publieke ruimten en focust hierbij op ontharding, een
klimaatbestendige inrichting en ruimte voor water.

;