AMBITIE 8: kindvriendelijke gemeente

Het is in ieders belang dat kinderen zich goed voelen, veilig kunnen opgroeien en zich
ontwikkelen tot sterke, sociaal bewuste volwassen. Pelt is een kindvriendelijke gemeente
waar kinderen alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Een ruimtelijke planning die het mogelijk maakt dat de spontane en sociale mobiliteit
van kinderen opnieuw verhoogt, is van groot belang voor de sociaal-emotionele, fysieke
en verstandelijke ontwikkeling van onze kinderen en tieners. De gemeente zet in op
meer ruimtelijke speelkansen in de nabije omgeving, op een hogere verkeersveiligheid
op weg naar school en speelplekken, op meer aandacht voor plekken en ervaringen
waar kinderen geïnteresseerd in zijn, op plekken waar tieners elkaar kunnen ontmoeten,
op ruimte voor ontmoeting tussen verschillende generaties en op een veilig ingericht
openbaar domein.

Pelt heeft de ambitie om zijn strategie 'kindvriendelijk' verder te ontwikkelen met onder
andere een doelgericht en breed gedragen 'kindgericht' ruimtelijk beleid.

;