GLOBALE UITDAGING 4: ongelijkheid en maatschappelijke achterstand

Huisvestingskost

De sociale ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Dit uit zich onder meer in inkomensongelijkheid, armoede, verslechterde gezondheid en exclusie. Op lokaal niveau ziet men vaak een verband tussen sociaaleconomische ongelijkheid en omgevingskwaliteit.
De kost voor huisvesting bij gezinnen met een lager inkomen neemt een groter aandeel van het inkomen in beslag dan bij gezinnen met een hoger inkomen. Bijkomend kunnen gezinnen met een hoger inkomen een stijgende huisvestingskost eenvoudiger opvangen door hun uitgavenpatroon te herschikken. Een stijging van de huisvestingskost treft gezinnen met een laag inkomen dan ook harder dan gezinnen met een hoog inkomen. Daarnaast lag het gemiddeld inkomen per gemeenschappelijke gezinsbelastingaangifte in 2018 in Pelt lager dan het Vlaams gemiddelde. Dit betekent dat huurders die in Pelt een woning wensen te huren, hiervoor in 2017 een groter deel van hun gezinsbudget moesten reserveren dan gemiddeld in het Vlaams gewest. Een uitdaging voor heel Vlaanderen en voor Pelt is om steeds
het nodig aanbod aan sociale woningen te voorzien.

Afhankelijkheid openbaar vervoer

Voor vele gezinnen is een auto te duur. Deze mensen zijn sterk afhankelijk van het openbaar vervoer. Zij leven vaak aan de rand van een dorp waar kwalitatief openbaar vervoer ontbreekt. Door een beperkte mobiliteit ondervinden zij moeilijkheden om actief aan de samenleving deel te nemen. De gemeente staat voor de uitdaging om deze mobiliteitsongelijkheid aan te pakken.

Groene ruimte in je buurt

De recente coronacrisis heeft het belang van kwaliteitsvolle publieke en groene ruimten in de nabije woonomgeving aangekaart, maar ook de waarde van een eigen tuin(tje). Voor mensen zonder tuin zijn parken een toevluchtsoord om even op adem te komen. Een uitdaging voor Pelt is om voldoende kwalitatieve publieke ruimte te voorzien in de nabijheid van al zijn inwoners. 

Verder naar 'Lokale uitdagingen'

;