Strategische visienota Peltorama

In deze nota staat de langetermijnvisie voor het ruimtelijke beleid van de gemeente Pelt.

Deze inhoud vind je ook in grote lijnen elders op deze website.

  1. Ruimtelijke evoluties en belangrijke uitdagingen waar Peltorama 2050 een antwoord op moet bieden. (zie ook www.gemeentepelt.be/uitdagingen-peltorama)
  2. De ambities die de gemeente voor ogen heeft. (zie ook www.gemeentepelt.be/ambities-peltorama)
  3. De concrete uitwerkingen in beleidskaders. De details lees je in de beleidskaders elders op deze site: (Nolimpark, Open Ruimte, Leefbare Dorpen, Centrum van Pelt, Mobiliteit
  4. De relatie van Peltorama 2050 met de beleidsplannen van andere overheden.
;