Vast Bureau OCMW

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

De samenstelling van het Vast Bureau is dezelfde als die van het College van Burgemeester en Schepenen.

Agenda en verslagen